Sergesprom 2000 compta amb un equip humà d'alta qualificació. experts en els diferents àmbits relacionats amb els projectes d'immobiliària i gestió d'actius immobiliaris.


GESTIÓ
ACTIUS IMMOBILIARIS


 
INFORMES D'ESTAT I LA SEVA   REGULARITZACIÓ
INFORMES DE SEGURETAT
CERTIFICATS ENERGÈTICS
CÈDULES D'HABITABILITAT
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS (ITE)
TRÀMITS AMB L'ADMINISTRACIÓ: LLICÈNCIES, REQUERIMENTS...
PLANS DE MANTENIMENT
CERTIFICATS CADASTRALS - GEOREFERENCIACIONS

 
+ INFORMACIÓ


REALITY
CAPTUREREALITZEM EL QUE S'ANOMENA BESSÓ DIGITAL DE LA REALITAT.
UNA EINA PRECISA PER L'ENGINYERIA INVERSA.


Captar la realitat es prendre dades reals del que ens envolta i que conformen el que s'anomena núvol de punts o bessó digital.
Aquestes dades tenen dimensió i color.

+ INFORMACIÓ


PROJECTES
IMMOBILIARIS


 
ESTUDIS VIABILITAT
ESTUDIS DE COSTOS
PROJECT MANAGEMENT
PROJECTES DE LEGALITZACIONS D'INTAL·LACIONS (AIGUA, LLUM, GAS)
PROJECTES D'ACTIVITATS
PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ - REHABILITACIÓ - SEGREGACIÓ
DIRECCIONS D'OBRES
 
+ INFORMACIÓ
 

ZONES ON TREBALLEM

La nostra situació geogràfica ens permet arribar a una zona de treball molt àmplia: Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó i Illes Balears.