GESTIÓ ACTIUS IMMOBILIARIS


INFORMES D'ESTAT I LA SEVA REGULARITZACIÓ

INFORMES DE SEGURETAT

CERTIFICATS ENERGÈTICS

CÈDULES D'HABITABILITAT

INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS (ITE)

TRÀMITS AMB L'ADMINISTRACIÓ: LLICÈNCIES, REQUERIMENTS...

PLANS DE MANTENIMENT

CERTIFICATS CADASTRALS - GEOREFERENCIACIONS

 
NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?