QUI SOMSergesprom 2000 SL, és una empresa amb més de 20 anys d’experiència, que des del seu naixement ha dirigit els seus esforços i capacitats , a acompanyar i responsabilitzar-se de tot tipus de treballs tècnics relacionats en el món immobiliari. En els seus inicis es dedicava en exclusivitat al Project management del món de la promoció immobiliària, però des del 2011 s’ha especialitzat com a enginyeria en la gestió d’actius immobiliaris de fons d’inversió - entitats financeres i des de fa poc també ofereix els serveis del “reality captur” – capturar la realitat en 3d facilitant així les tasques d’altres professionals.

Per l’històric, el nostre treball es distingeix per la gran capacitat d’adaptació tant dels nostres tècnics i directius als canvis, diferents dinàmiques de treball i flexibilitat tant en la manera de treballar com amb el volum .

Per la privilegiada ubicació i organització, el nostre treball pot arribar a tot Catalunya, comunitat Valenciana, les Balears i Aragó.

Pels anys que ens avalen, el treball s’executa acompanyat de transparència, codi ètic, confidencialitat i sempre amb criteris de sostenibilitat mediambiental.


Francesc Gómez,
Conseller Delegat